Stadig flere studenter opplever negativt stress i hverdagen. Kan yoga øke velvære, bedre søvn og i tillegg øke fokus og akademisk prestasjon? English version here.  

The Yoga Science Project

Den siste “Studentenes helse- og trivselsundersøkelse” (ShOT) viser at 10 prosent av den normale populasjonen har betydelige psykiske helseplager til daglig, mens forekomsten er doblet hos norske studenter. På bakgrunn av dette har Yoga Science utviklet en randomisert kontrollert studie som går fra februar 2017 til våren 2018. Hensikten med studien er å undersøke hvilken effekt yoga har på mental helse.

Kan yoga bedre mental helse blant studenter i Norge?

200 studenter skal randomiseres til to grupper. Den ene gruppen vil gjøre yoga med en sertifisert lærer to ganger i uken over 12 uker, den andre vil være kontrollgruppe som får tilbud om å gjøre yoga etter gjennomførte målinger. Med spørreskjemaer, hjertefrekvensregistrering og eksamensresultater, sammenliknes negativt stress, søvn, velvære og akademisk prestasjon mellom gruppene.

Hva er yoga?

Yoga er en helhetlig form for trening som tar sikte på å øke ditt fokus her og nå. Gjennom meditasjon, pusteøvelser og fysiske posisjoner øver man på tilstedeværelse og observasjon av endring. Når man registrerer at tankene vandrer, er dette en mulighet til å hente seg tilbake til det man faktisk gjør her og nå. Yoga kan dermed trene opp fokus og tilstedeværelse, i alt fra samtaler på fritiden til eksamen på universitetet. Yogakurset er designet av Yoga Science og HiYoga. Studentene lærer asana (fysiske posisjoner), pranayama (pusteøvelser) og meditasjon, i tillegg til noe yoga filosofi. Målet er at man kan benytte seg av verktøyene utenfor yogarommet – i forbindelse med studier, søvn eller eksamensstress.

Er du student? – Bli med på studien!

Er du student og ny til yoga? Da er du en aktuell kandidat for The Yoga Science Project. Send oss en mail og meld din interesse, så mottar du fullt informasjonsskriv. Kontakt: info@yoscience.com. Har du spørsmål? Du finner trolig svar i artikkelen “Spørsmål og Svar – The Yoga Science Study”. Hvis ikke er det selvfølgelig bare å ta kontakt. Om du ikke er student men lurer på hvordan yoga påvirker helsen vår, er du velkommen til å lese Yoga Science sine egne artikler her på siden. This post is in Norwegian since our first study will be based in Oslo. For english version, click here.

 

 

Want to stay updated on the yoga science?

Type in your e mail below