The Yoga Science Project – Høst 2017

The Yoga Science Project – Høst 2017

The Yoga Science Project (YSP) søker nye studenter til andre del av vår randomiserte kliniske studie. Sammen vil vi finne ut om yoga kan bidra til bedre velvære, søvn og akademiske resultater. 

Recap

Vi er halveis ut i første del av yogastudien. 102 studenter har vært igjennom målinger og halvparten deltar nå på yogakurs hos HiYoga to ganger i uken. Tilbakemeldingene er over all forventning! Det blir spennende å se hva tallene sier. Til høsten skal 100 nye studenter i Oslo gå igjennom akkurat samme opplegg. Noe for deg? Da er det lurt å titte fort igjennom spørsmålene og svarene under.

Spørsmål og Svar

Kan jeg velge om jeg kommer i yogagruppen eller kontrollgruppen?

Svaret her er nei – dette er en randomisert klinisk studie og en datamaskin vil velge for oss. Dette er for å styrke validiteten av resultatene. Uansett gruppe vil du derimot få tilbud om yogakurs på HiYoga – yogagruppen starter med kurs i august mens kontrollgruppen får valg om å delta på samme kurs etter at målingene er gjennomførte

Skal både yogagruppen og kontrollgruppen utføre målingene i løpet at høsten 2017?

Ja. Første måling er i slutten av august 2017, andre måling er i november 2017, og siste måling vil trolig være i februar 2018.

Kan jeg ha gjort yoga før?

Ja, du kan ha gjort litt yoga tidligere. Det er dog et kriterie at man ikke har gjort yoga fast de siste 6 månedene. Siden halvparten av deltakerne vil havne i kontrollgruppen så ønsker vi ikke at deltakere må “avstå” fra sin vanlige praksis mens de venter på sitt kurs.

Hvilket språk går studien på?

Alle kurs og spørreskjemaer er på norsk.

Må jeg være student?

Ja.

Må jeg gå på UiO?

Nei, vi aksepterer alle studenter i Oslo-området. Fra høgskoler og universiteter.

Må jeg bo i Oslo?

Nei, men det er lurt å ikke bo langt unna. For å sørge for at vi kan stole på resultatene av studien, er det viktig at alle fullfører målingene og at det er lite fravær fra yogakurset. Om man bor langt fra Majorstuen, så vil det bli vanskeligere. Ett av inklusjonskriteriene er at man selv skal tro at man klarer å gjennomføre studien.

Om jeg havner i yogagruppen – kan jeg velge hvilke dager jeg har kurs?

Tidspunktene for kurset blir sendt ut mer informasjon etter randomiseringen. Vi vil prøve å sette opp timene på kveldstid i hverdagene. Om man er syk kan man bytte gruppe unntaksvis etter avtale.

Hvordan er det å ha kurs på HiYoga?

Du kan lese mer om Hi Yoga her. Deres hustavle forteller litt om regler og trivsel i lokalene. Dette er det viktig å ha lest igjennom før du deltar på kurs.

Kan jeg trene som vanlig under studien?

Ja – du kan trene vanlig styrke, jogging, pilates og all annen trening under studien. Om du er i kontrollgruppen er det kun yoga man skal unngå mens målingene pågår.

Er det mye å gjøre med målingene?

Du vil motta spørreskjema på mail hvor du logger deg inn med et unikt deltakernummer og svarer på spørsmålene online. I tillegg skal man hente en pulsklokke på HiYoga til en fastsatt tid, sove med den i en natt og levere den samme sted dagen etter.

Dette gjøres ved tre målerunder; en i august 2017, en november 2017, og en i februar 2018.

Når får jeg vite om jeg havner i yogagruppen eller kontrollgruppen?

Med en gang vi har mottatt alle påmeldinger vil vi randomisere deltakere med et dataprogram. Du vil motta et unikt deltakernummer og gruppe per mail med en gang dette er gjort.

Kan man trekke seg fra studien?

Ja, det er frivillig å delta i studien. Dessverre er det slik at hver drop-out vil påvirke resultatene våre negativt. Jo flere som trekker seg, jo mindre kan man stole på resultatene. Derfor er et av kravene til deltakelse at man selv tror at man vil kunne fullføre hele studien – dvs. alle tre målerundene, samt hele yogakurset (totalt 24 yogatimer over 12 uker) for de som havner i yogagruppen.

Case: Om du har planer om å flytte ut av Oslo i løpet av studien, for eksempel, håper vi derfor at du ikke melder deg på studien. Ved forrige runde var det lang venteliste. Som deltaker får man et profesjonelt yogakurs som er verdt mye for mange, i tillegg til at det ligger mye arbeid bak planlegging og gjennomføring av studien. Vi håper derfor at våre deltakere respekterer dette.

Ønsker du å delta?

Les mer om studien her, eller send e-post til info@yoscience.com for å få tilsendt informasjonsskriv og samtykkeskjema. Har du andre ting du lurer på – ikke nøl med å ta kontakt. Vi aksepterer deltakere etter tidspunkt for mottatt signert samtykkeskjema.

Er du Yoga Science’s nye intern?

Er du Yoga Science’s nye intern?

Er du positiv og arbeidsvillig, god på logistikk og interessert i å bli del av et forskningsteam? Da er du en kandidat som “intern” til The Yoga Science Study. Det neste året skal 200 studenter delta i en randomisert klinisk studie hvor vi undersøker om yoga kan øke velvære, søvn og karakterer hos studenter. 

Hva forventer vi?

Som intern vil du være hovedkoordinator for målingene og yogakursene. Dette innebærer mailkorrespondanse, oppfølging og logistikk. Det er mange navn og nummer å holde orden på, så det er viktig at man er nøye. Du vil også ha ansvar for rekruttering til andre del av studien som starter høsten 2017.
Du vil få god opplæring og oppfølging underveis. Tilbudet står åpent om du skulle ønske å bli med på yoga i perioden du jobber.

Hvem er vi?

Teamet består av professorer fra UiO, både fra psykologisk- og medisinsk fakultet. Vi har leger, studenter, statistikere og psykologer med på laget. I tillegg er det dyktige yogainstruktører fra HiYoga og eksperter på HRV-målinger fra Polar Norge

Interessert?

Studien er i gang, og 103 studenter har fullført første målerunde og vært på sin første yogatime. Til høsten vil 100 nye studenter få mulighet til å bli med på samme opplegg. Du kan lese mer i denne artikkelen. Om du er interessert i å bli med på vårt team, ta kontakt på info@yoscience.com. Skriv en kort tekst om deg selv og din motivasjon, så hører du fra oss innen kort tid. Oppstart umiddelbart.
Get brainy – sleep well

Get brainy – sleep well

The past month I’ve learnt about the brain at medical school. There was of course a lot of latin words that needed to be learnt by heart, not to mention the many brains that we had to cut through in order to study the inside areas. But out of the physiology, one theme in special made an impression; sleep. Several of the professors repeatedly mentioned the importance of this relatively foreign life important state of mind. Why?

Systems for memory – keep and toss

Professor Johan Frederik Storm at The Oslo University held a brilliant lecture on memory and learning, emphasizing the importance of sleep for long term memory. For while our body is taking a time out, the connections that are responsible for creating new memory are strengthened. Furthermore, information is put into system whilst we are sleeping. The brain actively differentiates between “noice” and important information. The memorable worth information is strengthened, whilst irrelevant facts are tossed. Hence, we tend to wake up with a stronger feeling of perspective and a better overview than the night before.

Sleep is key in the process of learning.

Sleep initiates cleaning mode

Not only does sleep promote a better memory, recent science has revealed that sleep is essential in the cleaning process of the brain. In our body, the lymphatic system is responsible for cleaning up waste products. Excess water and other cells that have leaked out from our blood vessels are being brought back to the blood system by our lymphatic vessels. From here, the waste is processed out through our kidneys. In the brain, however, we do not have lymphatic vessels. Instead we have a CSF flushing system.

The TED-talk below summarizes the findings of neuroscientist Jeff Illiff. While you sleep, he says, the brain is set into a cleaning mode where cerebro-spinal fluid (CSF) flushes through the brain and cleans out waste products that have built up throughout the day. This only happens during sleep, and not when we are awake. Futhermore, it is essential to avoid an accumulation of waste products in our brain.A good nights sleep does really seem to be clearing our minds!

The Yoga Science Study

The first measurements for Yoga Science’s randomized controlled trial is starting on Monday! The next year we are investigating whether yoga promotes well being, sleep and academic results. Some students might find that pranayama (breathing exercises) will benefit their sleep quality, whilst others might prefer meditation. It will also be very interesting to see whether we find a link between sleep and memory among the participants. Stay tuned!

More reading…

To read more about the study – check out “The Yoga Science Study”.

Are you a student in Oslo fall 2017 and new to yoga? Then you are potential candidate for the study. Check out “Questions and Answers – The Yoga Science Study” or contact info@yoscience.com

 

Spørsmål og Svar – The Yoga Science Study

Spørsmål og Svar – The Yoga Science Study

Det er veldig gøy å se at studien tar form og at så mange studenter, leger og psykologer er positive. I løpet av det neste året vil vi finne ut om yoga kan bidra til bedre velvære, søvn og akademiske resultater! Vi har mottatt en del spørsmål fra dere som jeg vil prøve å svare på under.

NB! Per dags dato er det kun noen få plasser igjen for vårens studie. De første målinger begynner allerede om et par uker, og yogakursene starter opp den 13. februar 2017 på fantastiske Hi Yoga. Vi aksepterer deltakere etter tidspunkt for mottatt signert samtykkeskjema.

(more…)

Studenthelsen daler – kan yoga være redningen?

Studenthelsen daler – kan yoga være redningen?

Stadig flere studenter opplever negativt stress i hverdagen. Kan yoga øke velvære, bedre søvn og i tillegg øke fokus og akademisk prestasjon?

English version here.

 

The Yoga Science Project

Den siste “Studentenes helse- og trivselsundersøkelse” (ShOT) viser at 10 prosent av den normale populasjonen har betydelige psykiske helseplager til daglig, mens forekomsten er doblet hos norske studenter. På bakgrunn av dette har Yoga Science utviklet en randomisert klinisk studie som går fra februar 2017 til våren 2018. Hensikten med studien er å undersøke hvilken effekt yoga har på mental og fysisk helse samt akademisk prestasjon.

Kan yoga bedre velvære og eksamensresultater blant studenter i Norge?

200 studenter skal randomiseres til to grupper. Den ene gruppen vil gjøre yoga med en sertifisert lærer to ganger i uken over 12 uker, den andre vil være kontrollgruppe som får tilbud om å gjøre yoga etter gjennomførte målinger. Med spørreskjemaer, hjertefrekvensregistrering og eksamensresultater, sammenliknes negativt stress, søvn, velvære og akademisk prestasjon mellom gruppene.

Hva er yoga?

Yoga er en helhetlig form for trening som tar sikte på å øke ditt fokus her og nå. Gjennom meditasjon, pusteøvelser og fysiske posisjoner øver man på tilstedeværelse og observasjon av endring. Når man registrerer at tankene vandrer, er dette en mulighet til å hente seg tilbake til det man faktisk gjør her og nå. Yoga kan dermed trene opp fokus og tilstedeværelse, i alt fra samtaler på fritiden til eksamen på universitetet.

Yogakurset er designet av Yoga Science og HiYoga. Studentene lærer asana (fysiske posisjoner), pranayama (pusteøvelser) og meditasjon, i tillegg til noe yoga filosofi. Målet er at man kan benytte seg av verktøyene utenfor yogarommet – i forbindelse med studier, søvn eller eksamensstress.

Er du student? – Bli med på studien!

Er du student og ny til yoga? Da er du en aktuell kandidat for The Yoga Science Project. Send oss en mail og meld din interesse, så mottar du fullt informasjonsskriv. Kontakt: info@yoscience.com.

Har du spørsmål? Du finner trolig svar i artikkelen “Spørsmål og Svar – The Yoga Science Study”. Hvis ikke er det selvfølgelig bare å ta kontakt.

Om du ikke er student men lurer på hvordan yoga påvirker helsen vår, er du velkommen til å lese Yoga Science sine egne artikler her på siden.

This post is in Norwegian since our first study will be based in Oslo. For english version, click here.

Want to stay updated on the yoga science?

Type in your e mail below


The Yoga Science Study

The Yoga Science Study

I am proud to announce that Yoga Science in collaboration with Hi Yoga, is organizing a randomized controlled trial this year. The aim is to investigate yoga as a means to reduce distress, increase subjective well being, promote better sleep and increase academic grades.

Background

University students show increased levels of mental distress. In a recent report on the well-being of Norwegian students, it was found that one in five has severe mental health issues. This number is the double of that of the normal population in the same age range. Similar results have been found in other countries.

Hence, we wish to investigate whether yoga can reduce student distress and increase subjective well being. Furthermore, we’ll assess sleep parameters and academic performance.

Together we’ll find out whether yoga has the potential to increase student well being, sleep quality and academic results. 

Students – look here!

Are you a student in the Oslo area and new to yoga? – Then you are a potential candidate for our study. Let us know if you are interested in being a participant by sending an e mail to info@yoscience.com. As a participant you’ll get a 12 week yoga course at Hi Yoga. By filling out some questionnaires and wearing a pulse watch, we’ll gather the data anonymously. Together we’ll find out whether yoga has the potential to increase student well being, sleep quality and academic results.

The first round of data collection starts in February 2017. Start the new year with a great, new challenge and contribute to the largest yoga study within the field to date!